Praktijk Orthopedagogiek Nynke Schulpen Oegstgeest

Orthopedagoog Gezondheidszorgpsycholoog BIG

NIP kinder- en jeugdpsycholoog

WERKWIJZE

 

In een eerste gesprek worden uw hulpvragen in kaart gebracht. Vervolgens wordt, samen met u, een plan van aanpak gemaakt. Bij jonge kinderen kan de ontwikkeling complex verlopen. Een stagnatie op het ene ontwikkelingsgebied heeft gevolgen voor andere ontwikkelingsgebieden. Het is daarom belangrijk om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Dit gebeurt door een gesprek met u als ouders, maar ook door informatie van andere betrokkenen en deskundigen zorgvuldig mee te wegen. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van gestandaardiseerde vragenlijsten. Er kan tevens een observatie thuis, maar ook op het dagverblijf, de peuterspeelzaal of de school van uw kind plaatsvinden.

Het is mogelijk een diagnostisch onderzoek te verrichten, waarbij het niveau van functioneren (de intelligentie) alsmede het gedrag van uw kind wordt onderzocht.

 

Vanuit het intakegesprek met u, eventueel het onderzoek, de observaties en de informatie van andere betrokkenen zijn er aanknopingspunten om de begeleiding vorm te geven. Behandeling middels EMDR behoort ook tot de mogelijkheden.

 

De praktijk werkt doorgaans nauw samen met diverse organisaties in de regio op het gebied van onderwijs en zorg. In het bijzonder heeft de praktijk intensieve samenwerking met organisaties die vanuit het IMH-specialisme zorg bieden aan ouders en hun jonge kinderen.