Praktijk Orthopedagogiek Nynke Schulpen Oegstgeest

Orthopedagoog Gezondheidszorgpsycholoog BIG

NIP kinder- en jeugdpsycholoog

VERGOEDING

 

Vanaf 1 januari 2015 wordt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar georganiseerd en gefinancierd door de gemeenten. De praktijk heeft een contract kunnen afsluiten met de regio Holland Rijnland. Dit houdt in dat de zorg voor uw kind vergoed wordt  mits u woonachtig bent in deze regio en u een verwijzing van uw huisarts, een andere medisch specialist, of het Jeugd- en Gezinsteam heeft. De zorg vanuit de praktijk valt onder de zogenaamde Generalistische Basis GGZ (GB GGZ).

De regio Holland Rijnland omvat de volgende gemeenten: Hillegom,, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,  Zoeterwoude.

Indien u zonder tussenkomst van de huisarts psychologische zorg wilt krijgen, of indien u woonachtig bent buiten genoemde regio, is dat natuurlijk ook mogelijk. U krijgt dan rechtstreeks een factuur van de praktijk waarbij de tarieven van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteiten) worden gevolgd (€ 94,20 per uur).